Maximiliaan Pionus

Ondersoorten

De Maximiliaan Pionus kent de volgende ondersoorten:
Bolivia Maximiliaan Pionus, Misiones Maximiliaan Pionus en Tucuman Maximiliaan Pionus

Van de vier ondersoorten van de Maximiliaan Pionus is dit de meest voorkomende in ons land. Heel af en toe duikt er nog een exemplaar van de nominaatvorm op, deze vogels missen de bronzen gloed en zijn heldergroen van kleur.

Succesvol

In de vrije natuur behoort de Maximiliaan en zijn ondersoorten tot de succesvolle soorten. Plaatselijk worden ze echter bedreigd door ontbossing.
Maximiliaan pionussen leven in laagland- en open bosgebieden tot 1500 meter hoogte. Buiten het broedseizoen in paren of groepen tot 50 exemplaren.
Bij voldoende voedsel komen verschillende groepen bijeen en vormen groepen tot enkele honderden vogels. Tijdens het eten zijn de vogels stil maar in de vlucht zijn ze erg luidruchtig. Ook zijn ze in het wild schuw en onbenaderbaar.

Kweken

In Nederland wordt redelijk goed gekweekt met deze soort. Door de relatief saaie kleuren is er echter niet veel vraag naar deze jongen. In de VS wordt de Maximiliaan regelmatig als huisdier gehouden en met een goede opvoeding schijnt dit goed te bevallen.

Sidebar