Amazones

Amazones met een Blauw voorhoofd

Blauwvoorhoofd amazone  (Amazona aestiva aestiva)

Oranjevleugel amazone  (Amazona amazonica)

Blauwmasker amazone  (Amazona versicolor)

Blauwwang amazone  (Amazona dufresniana)

Blauwkop amazone  (Amazona arausiaca)

 

Amazones met een Geel voorhoofd

Geelvoorhoofd amazone  (Amazona ochrocephala)

Dubbele geelkop amazone  (Amazona oratrix)

Müller amazone  (Amazona farinosa farinosa)

Geelbuik amazone  (Amazona xanthops)

 

Amazones met een Rood voorhoofd

Geelwang amazone  (Amazona autumnalis)

Pracht amazone  (Amazona pretrei)

Tucuman amazone  (Amazona tucumana)

Blauwbaard amazone  (Amazona festiva festiva)

Groenwang amazone  (Amazona viridigenalis)

Finsch amazone  (Amazona finschi)

Wijnborst amazone  (Amazona vinacea)

Granada amazone  (Amazona rhodocorytha)

Puerto-Rico amazone  (Amazona vittata)

Roodstaart amazone  (Amazona brasiliensis)

 

Amazones met een Wit voorhoofd

Witvoorhoofd amazone  (Amazona albifrons)

Cuba amazone  (Amazona leucocephala)

Blauwkroon amazone  (Amazona ventralis)

Geelsnavel amazone  (Amazona collaria)

Konings amazone  (Amazona guildingii) 

Geelschouder amazone  (Amazona barbadensis)

Goudteugel amazone  (Amazona xantholora)

 

Amazones met een Groen voorhoofd

Soldaten amazone  (Amazona mercenaria)

Kawall amazone  (Amazona kawalli)

Geelnek amazone (Amazona auropalliata)

Zwartoor amazone  (Amazona agilis)

 

Sidebar