Blauwgele ara

Deze ara’s leven in paren of groepen tot 20 vogels. Het leefgebied bestaat uit regenwoud, open bosland, moerassen en savannes. De blauwgele ara mijdt door mensen bewoonde gebieden. De blauwgele ara is de meest voorkomende grote ara in Zuid-Amerika. In Brazilië, Venezuela en Colombia is deze soort op sommige plaatsen verdwenen door houtkap of vangst voor de handel. Grote ara’s hebben een zeer lage voortplantingsgraad in het wild. De blauwgele ara wordt ook in Nederland nog steeds legaal ingevoerd. Het is hier dan ook de meest voorkomende grote ara. De voortplanting in gevangenschap gaat een stuk sneller dan in het wild, zodat import uit Zuid-Amerika niet langer nodig is. Blauwgele ara’s zijn geen gemakkelijke vogels als huisdier, ze maken veel lawaai, hebben veel ruimte nodig en kunnen met hun sterke snavel veel schade aanrichten. De blauwgele ara’s in ons opvangcentrum zijn vrijwel allemaal afgestaan vanwege hun stemgeluid en vanwege hun drukke karakter.

De Blauwgele ara kent geen ondersoorten.

Sidebar