Wij redden papegaaien

Helpt u ons mee? Doneer online

Opvang

De opvang

De opvang van papegaaien is voor de World of Birds Foundation geen doelstelling. Het is een service die we verlenen voor vogels die het echt nodig hebben. Bij de vogels die ons aangeboden worden, kijken we als de situatie het toelaat, eerst of het probleem op een andere manier op te lossen is, voordat we gaan denken over eventuele opname. Opvang is geen doel maar noodzaak.

Opvangdagen 2021

Wij kunnen niet het gehele jaar door vogels aannemen. Dit komt doordat wij onze vogels huisvesten in een onverwarmde kas. De overgang van de warme huiskamer naar een onverwarmde kas is in de winterperiode te groot. Daarom kunnen we op dit moment ook geen nieuwe vogels aannemen. Lees de werkwijze van onze opvang voor meer informatie hierover. U kunt uw vogel uiteraard wel op onze wachtlijst plaatsen. Gebruik hiervoor het aanmeldformulier onder aan deze pagina. Voor 2021 hebben we de volgende opvangdagen gepland:

– Maandag 24 mei (2e pinksterdag)
– Zaterdag 12 juni LET OP! Deze dag is vol!
– Zaterdag 18 september

U kunt op het aanmeldformulier aangeven welke dag uw voorkeur heeft. We zullen u dan indelen in een tijdvak. De indeling hiervan zullen we doen op basis van reisafstand.

Overdrachtsverklaring

Als de keuze voor opvang uiteindelijk toch wordt gemaakt, dan tekenen de eigenaar van de vogel en World of Birds een overdrachtsverklaring. Hierin staat dat de vogel eigendom wordt van World of Birds en dat de vogel voor de rest van zijn/haar leven eigendom van de Foundation blijft. Hierdoor kan de vogel nooit meer van hand tot hand gaan of in de handel terecht komen.

Algemene voorwaarden

Voordat u uw vogel bij ons brengt, is het belangrijk dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden 2021.

Financiële adoptie

Een van de voorwaarden voor opvang is dat de gebrachte vogel ook financieel geadopteerd wordt. We willen de opgevangen vogels een optimale verzorging blijven geven en door deze bijdrage in de onderhoudskosten kunnen we daar ook garant voor staan. De hoogte van de maandelijkse bijdragen verschillen per vogelsoort en zijn te vinden in het bestand ‘adoptietarieven 2021‘. Als u daarnaast ook op de hoogte gehouden wilt worden over hoe het met uw vogel gaat, dan kunt u eventueel ook VIP-donateur worden. Zie het bestand ‘uitleg VIP donateurs‘ voor meer informatie hierover.

Aanmelden van uw vogel(s)

Het aanmelden van uw vogel(s) kan door middel van het aanmeldformulier opvang. Indien u na het lezen van onze website eerst nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Loraine Klemens via opvang@worldofbirds.nl

Belangrijke documenten

Informatie over de werkwijze van onze opvang
Algemene voorwaarden voor opvang 2021
adoptietarieven 2021
Uitleg VIP donateurs
Aanmeldformulier opvang

OLYMPUS DIGITAL CAMERA