Geelwang amazone

De geelwang amazone

Inhoud

De geelwang leeft in het wild vooral in laaglandbos, regenwoud en mangrovebos maar ook op de droge savanne. Daar leven ze paarsgewijs of in groepen tot 100 vogels.
In het grootste deel van zijn verspreidingsgebied komt de geelwang nog veelvuldig voor. Plaatselijk zijn ze door overmatige vangst en houtkap echter sterk afgenomen.
Deze soort past zich gelukkig wel makkelijk aan de veranderende omstandigheden door menselijke activiteiten aan. In het wild zijn ze zeer schuw en luidruchtig.

Gevangenschap

In gevangenschap passen ze zich goed aan, hoewel ze vaak luidruchtig blijven worden ze eenmaal in handen van de mens snel tam.
De geelwang is in zijn verspreidingsgebied de meest voorkomende amazonepapegaai. Nicaragua is het enige land in zijn verspreidingsgebied dat nog vogels exporteert.

Hoeveelheid

Aan de hoeveelheid geel op de wangen is enigszins in te schatten waar een vogel oorspronkelijk vandaan komt. In Mexico, het noorden van het verspreidingsgebied, hebben geelwangen veel geel soms gemengd met rood. Deze vogels zijn in ons land wat zeldzamer omdat Mexico al langer geen papegaaien meer uitvoert.

Exemplaren uit Nicaragua, het zuidelijke deel van herkomst, hebben vaak weinig tot soms geen geel op de wangen. Hier gaat de soort over in de Salvin amazone (Amazona autumnalis salvini). Deze ondersoort van de geelwang verschilt ermee door het ontbreken van de gele wangen, maar ook door het rood in de buitenste staartveren, dit heeft de geelwang niet.

Import

Ondanks het feit dat er toch wel enkele honderden geelwangamazones in Nederland aanwezig zijn worden er nog steeds erg weinig gekweekt. Zonder de import zou het aantal waarschijnlijk snel afnemen. Dit mag echter geen reden zijn de import van in het wild gevangen dieren te handhaven.

Ondersoorten

De Geelwang Amazone kent de volgende ondersoorten: Salvin amazone, Ecuador amazone en de Diadeem amazone.

Sidebar