Wagler’s Aratinga

Ondersoorten

Inhoud

De Wagler’s Aratinga kent de volgende ondersoorten: De Peru Parkiet, Kleine Peru Parkiet en de Venezuela Aratinga.

Andesgebergte

Peruparkieten leven in gedeeltijk beboste gebieden op de flanken van het Andesgebergte. Ze leven hier tot hoogtes van 3000 meter waar extreme klimatologische omstandigheden voorkomen.
Vanwege gebrek aan nestgelegenheden in holle bomen broedt deze soort als een van de weinige papegaaiachtigen ook wel in rotsholen.

Gevangenschap

Zowel in het wild als in gevangenschap zijn het zeldzame vogels. In Nederland zijn slechts dertig vogels bekend, waarvan slechts zes vogels zich hebben voortgeplant.

Luidruchtig

Omdat aratinga’s tot de luidruchtigste papegaaiachtigen behoren, zijn ze niet erg gewild bij kwekers en ook als huisdier zijn ze volledig ongeschikt. Het is dan ook de vraag of deze soort in ons land voor de toekomst behouden kan blijven.
De World of Birds Foundation is een van de weinige kweekstations met deze soort in het bestand en heeft er inmiddels ook succesvol mee gekweekt. We werken graag samen met kwekers die deze soort bezitten of willen bezitten, alleen gezamenlijk zijn soorten als deze te behouden.

Sidebar