Violetnek lori

Ondersoorten

De Violetnek lori kent de volgende ondersoorten: Bechstein’s violetnek lori en de Obi violetnek lori.

Sidebar